Kit delta levelling system Rubi

Kit delta levelling system Rubi

SKU: 12101193 Categoría:

43,80  IVA incluido.

Descripció
La funció principal del sistema d’anivellament DELTA LS de RUBI és la d’evitar la creació de celles de col·locació durant la instal·lació de rajoles ceràmiques, tant en sòls com en parets.

El sistema d’anivellament DELTA LS també evita el moviment de les rajoles durant l’enduriment de l’adhesiu i, durant la instal·lació, es redueix el nombre de correccions en la posició de la pròpia rajola ceràmica.

El principi bàsic del sistema d’anivellament DELTA LS és el de pressionar la peça més alta, fins a igualar la seva posició amb les rajoles adjacents, obtenint així, una millora substancial de la planitud superficial.

El sistema d’anivellament DELTA LS de RUBI és un sistema de falques i brides, recomanat per a formats de 30×30 cm o majors i gruixos variats de fins a 12, 15 o 20 mm, depenent del model de brida que s’utilitzi.

La utilització del sistema d’anivellament DELTA LS de RUBI és ràpid, fàcil i intuïtiu. Un cop finalitzada la instal·lació, els elements del sistema es retiren per impacte (cop de peu o maça), colpejant les brides sempre en el sentit de la junta.

Les falques del sistema d’anivellament DELTA LS es poden reutilitzar diverses vegades.

La tenalla del DELTA LEVEL SYSTEM de RUBI està concebuda per poder ser utilitzada tant en treballs d’instal·lació de rajola ceràmica horitzontals (paviments) com verticals (revestiments). La funció principal de la tenalla del sistema d’anivellament DELTA LS de RUBI és la de donar, a la falca, la pressió necessària per permetre l’anivellament de la rajola ceràmica; obtenint així, un planitud resultant homogènia.

En el disseny de tots els productes RUBI, tot l’equip de R + D + I de RUBI, format per enginyers i professionals de diverses parts del món, ha estat vital. El fet de rebre informació de moltes parts del món ens ofereix la possibilitat de tenir una visió global del negoci i de les necessitats dels professionals, del sector de la construcció, per poder dissenyar eines adaptades a cada mercat.

Característiques destacades
Per formats de 30×30 cm. i superiors. Sempre amb doble encolat.
Assegura la planor i regularitat de la superfície de col·locació
Evita la generació de celles durant la col·locació de rajoles ceràmiques, tant en paviments com en revestiments.
Característiques
Envasat en un pràctic cubell.
Disponibles diferents models:
Brida de 3 mm per a rajoles de 6 a 15 mm.
Brida de 1,5 mm i 2 mm. Per a rajoles de 11 a 20 mm.
Fabricades en acer amb empunyadures de plàstic ergonòmiques.
Reutilitzables.
6 posicions de regulació d’alçada segons el gruix de la rajola ceràmica.
Funda protectora a la pinça per evitar danyar la rajola.
Brida 1 mm / 1,5 mm i 2 mm. Per a rajoles de 3 a 12 mm.
Fabricades en PP.
El kit es composa d’1 tenalla, 100 brides i 100 falques reutilitzables.

999 disponibles